Monday, July 23, 2007

Sincerely, Thanks.

This Blog is dedicated to the people who have played a part in my life.
I have no idea why, but i feel like doing it =D.
I remember all these people from heart.

Top Most.

DANIL IZWAN
Erin Chew
Shaun Chew
Wilson Chew
Goh Yuen Zhuang
Goh Yuen Zheng
Wong Sue Ann
Wong Jien Tzen
Alvin Foo
Alexander Teh
Yeng Yi Tang
Henry Ang
Syazwan Basri
Tan Horng Chuen
Jia Rong
Coach Levin
Poo Chooi Ying
Yoong May May
Jonathan Wong
Darrel Kamish
Chan Ke Vin
Nicole Soo
Adrienne Hwang
Mok Karl Shern
Chrys
Nicole Teow
Mr Yow Hoong Kong
Mr Zac
Miss Hoo
Miss Anjali
Mr Chew Boon Tai (Not Mah dad)
Miss Foo
Desmond Ong
Keith Foong
Wong Sing Kiat
Caleb Kwong
William Lee
Jackson Lee
Chee Siang
Kendrick Ho
Jun Kit
Goh Tze Chiang
Tai Yang
Kang Sheng
Jin Khai
Fu Khye Ren
Jian Chung
Min Yong
Zetty Erisa
Matthew Wong
Quah Ying2
Ryan Lim
Yi San
Li Shan
Yeoh Wen Liang
Nicholas Duar
Teh Qing Yang
Amir & Aiman
Roshan Kanesan (6 fingers)
Mr Vincent
Jian Wai
Wei Jun
Yi Yang
Ian Tan
Adrian Tan Lee Jun
Boon Sim
Jason (swimmer brothers)
Joey
Boon Eng
Boon Seng
Genna Gan
Wan Ru
Gavin Gan
Gary Gan
Lai Sze yi
Lee Boon Keong
Mr Koh (instructor orchestra)
Ying, Ling & Jing (i think)(orchestra)
Casper & that other dude (orchestra)
Shum (for his irritatingness)
Najwa Amira
Vishal
Matthew Pang
Adrian Lim Yih Yau
Teh Sze Wen
Livia Tee
Yap Vi Yi
Jean Ni (KDU)
Daniel Han
Sze Liang
Arif
Chun Keat
Eryse
Yan Mae
Douglas
Ain
Sharmaine
Shu Wei
Yuvern (dota)
Joanne
Keefe
Marcus Ho
Mark Wong
Joshua (chinese drummer)
Joshua Tan
Lauranne
Amelia Lak
Koh Tuan Ken
Koh Qian Heng
Jun Jie
Jacob Ooi (liked him better)
Isaac Ooi (than him)
Low Yao Hwui
Tan Peak Sheng
Clarissa-Jan Lim
Jun Ian
Serene
Jeffery Siow
Li Quin
Horng Shian
Han Yi
Low Jia Yun
Shi Jing (scholarship singapore guy who moonwalked on primary 6 dance)
Ellen Chua
Farm Zheng Lin
Lim Han Chuen
Zhang Zhi Kang (deceased)
Zhen Lun
Zhen Huang
Zhen Hong
Benjamin
Darren Low
Yee Ling (i think, glass-of-milk-girl)
Khor Cheah Seng
Kah Ying
Ellen (Bu3)
Nurul Azmillia (sang with my accompaniment)

Australians
Hong Yue Feng
Gilby Jepson
Dean Kaptsis
Kevin Miao
Jackson
Jason Ng
Yuey Kwok
Thad Remano
Lunga Manuka (i made up his surname)
Melanie Rotolo
Raf
Zack
Jon
Phillip Peng
Chris Morias
Hong Wen Xian
Hong Wen Yi
Elysia Ang
Clifford
Nicole
David Wright
Christian
Chris (soccer)
Walla
Justin Seow
Nimashi
Jin Suk
Jin Sook
Tony Liu
Tony Weng
Martin ratanatray
Thong Ho
Jimmy
Issac
George Ee
Sovanta
Ben Fuss
Matthew Mackenzie
Annalisa
Jake
Eaden
Gavin
Chad
Emily
James Finlay
Michael Milios
Nordean
Dion
Miki
Nikhil
Simon Foo
Thanks For Everything =D.

Many Others I Would Like to Thank. I just can't remember at 12 midnight.

No comments:

Going ons